Здовбицька громада
Рівненська область, Рівненський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Бюджетний запит відділ освіти, культури, молоді та спорту

Дата: 05.01.2022 14:30
Кількість переглядів: 387

https://rada.info/upload/users_files/04385830/1b980533fb8a7b397691e1827271d4ad.xls                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)
                                                                                                                                                           
1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради   (0)(6)   44078542                                                  
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                                  
                                                                                                                                                           
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради   (0)(6)(1)   44078542                                
                            (найменування відповідального виконавця )                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код за ЄДРПОУ)                                
                                                                                                                                                           
3. (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)   (4)(0)(6)(0)   (0)(8)(2)(8)   Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів   1755800000              
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)              
                                                                                                                                                           
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення  
                                                                                                                                                           
2) завдання бюджетної програми;   
Організація культурного  дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  
                                                                                                                                                           
3) підстави реалізації бюджетної програми.  
- Конституція України;

- Бюджетний Кодекс України;

- Закон України «Про культуру»  (зі змінами) від 14.12.2010р. № 2778-VI;

- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України «Про Затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» від 01.10.2010р. №1150/41;

- Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
 
                                                                                                                                                           
5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:  
(грн)  
Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)  
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 2 294 802 X X 2 294 802 2 096 700 X X 2 096 700  
  Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) X 0 0 0 X 0 0 0 X 28 620 0 28 620  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` X 0 0 0 X 0 0 0 X 28 620 0 28 620  
  УСЬОГО 0 0 0 0 2 294 802 0 0 2 294 802 2 096 700 28 620 0 2 125 320  
                                                                                                                                                           
2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2023 - 2024 роках:                            
(грн)                              
Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                              
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                               
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                              
  Надходження із загального фонду бюджету 2 293 691 X X 2 293 691 2 449 057 X X 2 449 057                              
  Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) X 30 137 0 30 137 X 31 644 0 31 644                              
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` X 30 137 0 30 137 X 31 644 0 31 644                              
  УСЬОГО 2 293 691 30 137 0 2 323 828 2 449 057 31 644 0 2 480 701                              
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:  
(грн)  
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)  
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 1 678 005 0 0 1 678 005 1 470 000 0 0 1 470 000  
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 419 100 0 0 419 100 328 000 0 0 328 000  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 97 563 0 0 97 563 135 700 20 000 0 155 700  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 9 954 0 0 9 954 9 800 8 620 0 18 420  
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 42 966 0 0 42 966 27 700 0 0 27 700  
2274 Оплата природного газу 0 0 0 0 46 757 0 0 46 757 74 913 0 0 74 913  
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 0 0 0 0 457 0 0 457 48 587 0 0 48 587  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000  
2800 Інші поточні видатки 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000  
  УСЬОГО 0 0 0 0 2 294 802 0 0 2 294 802 2 096 700 28 620 0 2 125 320  
                                                                                                                                                           
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:                            
(грн)  
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)  
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  УСЬОГО       0       0       0  
                                                                                                                                                           
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:                            
(грн)                              
Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                              
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                               
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                              
2111 Заробітна плата 1 617 000 0 0 1 617 000 1 730 190 0 0 1 730 190                              
2120 Нарахування на оплату праці 360 800 0 0 360 800 386 056 0 0 386 056                              
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 142 892 21 060 0 163 952 150 037 22 113 0 172 150                              
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10 319 9 077 0 19 396 10 835 9 531 0 20 366                              
2273 Оплата електроенергії 29 417 0 0 29 417 31 094 0 0 31 094                              
2274 Оплата природного газу 79 558 0 0 79 558 84 093 0 0 84 093                              
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 51 599 0 0 51 599 54 540 0 0 54 540                              
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 053 0 0 1 053 1 106 0 0 1 106                              
2800 Інші поточні видатки 1 053 0 0 1 053 1 106 0 0 1 106                              
  УСЬОГО 2 293 691 30 137 0 2 323 828 2 449 057 31 644 0 2 480 701                              
                                                                                                                                                           
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:                            
(грн)                              
Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                              
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                               
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                              
  УСЬОГО       0       0                              
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                            
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:                            
(грн)  
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)  
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
1 На забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 0 0 0 0 2 294 802 0 0 2 294 802 2 096 700 28 620 0 2 125 320  
  УСЬОГО 0 0 0 0 2 294 802 0 0 2 294 802 2 096 700 28 620 0 2 125 320  
                                                                                                                                                           
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:                            
(грн)                                    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                    
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4)  загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                     
   2 3 4 5 6 7 8 9 10                                    
1 На забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 2 293 691 30 137 0 2323828 2 449 057 31644 0 2480701                                    
  УСЬОГО 2 293 691 30 137 0 2323828 2 449 057 31644 0 2480701                                    
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
8. Результативні показники бюджетної програми:                            
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                            
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)  загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
0 затрат                          
1 кількість установ - усього од. мережа 0 0 0 9 0 9 8 0 8    
2 кількість установ - усього у тому числі: будинків культури од. мережа 0 0 0 4 0 4 4 0 4    
3 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 0 0 0 22,25 0 22,25 22,25 0 22,25    
4 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 0 0 0 7 0 7 7 0 7    
5 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 0 0 0 9,75 0 9,75 9,75 0 9,75    
6 середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од. штатний розпис 0 0 0 5,5 0 5,5 5,5 0 5,5    
7 видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу грн. кошторис 0 0 0 2294802 0 2294802 2096700 0 2096700    
0 продукту                          
8 кількість відвідувачів - усього осіб затверджений журнал обліку відвідувачів 0 0 0 15389 0 15389 15389 0 15389    
9 кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. план заходів 0 0 0 155 0 155 155 0 155    
0 ефективності                          
10 середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 0 0 0 14805 0 14805 13527 0 13527    
0 якості                          
11 динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс. розрахунок 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                                                                                                                           
2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:                            
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                  
загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6)  загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)                                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                  
0 затрат                                                  
1 кількість установ - усього од. мережа 8 0 8 8 0 8                                  
2 кількість установ - усього у тому числі: будинків культури од. мережа 4 0 4 4 0 4                                  
3 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 22,25 0 22,25 22,25 0 22,25                                  
4 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 7 0 7 7 0 7                                  
5 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 9,75 0 9,75 9,75 0 9,75                                  
6 середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од. штатний розпис 5,5 0 5,5 5,5 0 5,5                                  
7 видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу грн. кошторис 2293691 0 2293691 2449057 0 2449057                                  
0 продукту                                                  
8 кількість відвідувачів - усього осіб затверджений журнал обліку відвідувачів 15389 0 15389 15389 0