Здовбицька громада
Рівненська область, Рівненський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Здовбицької сільської територіальної громади

Дата: 28.09.2023 16:51
Кількість переглядів: 89

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

З Д О В Б И Ц Ь К О Ї   С І Л Ь С Ь К О Ї   Р А Д И

                                                                                      Н А К А З

21 вересня 2023 року                                                                                      №5

 

 

Про затвердження Інструкції

з підготовки бюджетних запитів до

проєкту бюджету Здовбицької сільської 

територіальної громади

 

 

 

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  06 серпня      2015 року за №957/27402, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року №336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2019 року за №985/33956

 

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Здовбицької сільської територіальної громади, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратив  чинність, наказ фінансового відділу від          11 жовтня 2021 року №13 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Здовбицької сільської територіальної громади».

 

2. Головному спеціалісту фінансового відділу Оксані Висоцькій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Здовбицької сільської ради та довести його до відома головних розпорядників коштів бюджету Здовбицької сільської територіальної громади.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник фінансового відділу                                                          Оксана ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового відділу

Здовбицької сільської  ради

21 вересня 2023 року № 5

 

 

Інструкція

з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Здовбицької сільської територіальної громади

 

Розділ І. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 року    № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1057/21369, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року      № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року №336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2019 року за №985/33956 і визначає механізм розрахунку показників проєкту сільського бюджету на плановий бюджетний період (далі – проєкт сільського бюджету) та прогнозу сільського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз сільського бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

2. Головний розпорядник бюджетних коштів сільського бюджету (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового відділу Здовбицької сільської ради (далі – фінансовий відділ) у терміни та порядку, що ним визначені, в паперовому та електронному вигляді.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__РОКИ загальний, Форма 20__-1 (далі – Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__РОКИ індивідуальний, Форма 20__-2 (далі – Форма-2)  (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__РОКИ додатковий, Форма 20_-3 (далі – Форма -3) (додаток 3).

3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях.

5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення фінансовим відділом аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які доводяться фінансовим відділом до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, вимоги відповідних договорів, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо).

6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду сільського бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду сільського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які доводяться фінансовим відділом до головних розпорядників.

7. Прогнозні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються та доводяться фінансовим відділом на основі:

прогнозу економічного і соціального розвитку сільської ради на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку сільської ради на наступні за плановим два бюджетні періоди;

проєкту Державного бюджету України на плановий бюджетний період, схваленого Кабінетом Міністрів України;

прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

8. Розрахунок прогнозних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

9. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться фінансовим відділом  до головного розпорядника загальними сумами за роками.

10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування сільського бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.

13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом сільського бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (з урахуванням змін, внесених до сільського бюджету на момент складання запиту та змін у структурі бюджетних програм) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового відділу бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту сільського бюджету та прогнозу сільського бюджету.

Головний розпорядник несе відповідальність за включення недостовірних даних до бюджетних запитів, визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників, порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх неподання.

15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених фінансовим відділом  граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду бюджету Здовбицької сільської територіальної громади за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

16. Фінансовий відділ здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції.

17. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік, структура якого не забезпечує необхідний рівень функціонування цього головного розпорядника (наприклад, більшість коштів планується спрямувати на оплату праці, а на оплату комунальних послуг і енергоносіїв тощо – в недостатніх обсягах), фінансовий відділ має право повернути такий бюджетний запит цьому головному розпоряднику для доопрацювання. У разі невиконання головним розпорядником вимог фінансового управління, останній має право самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника.

18. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту сільського бюджету та прогнозу сільського бюджету фінансовий відділ  проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

19. Після прийняття проєкту закону про Державний бюджет України Верховною Радою України, рішення про обласний бюджет обласною  радою та доведення Кабінетом Міністрів України місцевим державним адміністраціям відповідно до частини дев’ятої статті 75 Бюджетного кодексу України визначених таким законом та рішенням про обласний бюджет показників міжбюджетних відносин і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів, фінансовий відділ, на основі аналізу бюджетних запитів формує проєкт рішення про бюджет Здовбицької сільської  територіальної громади, який подається на схвалення до виконавчого комітету Здовбицької сільської ради після чого подається на розгляд сесії сільської ради. (ч.1 стаття 76 БКУ)

20. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансовий  відділ може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

21. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

 

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.  

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність студентів, людей з інвалідністю, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим відділом, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (державних послуг);

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори про позики від міжнародних фінансових організацій, договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

5. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проєктів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.

6. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

7. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

8. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

9. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми-1

1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності (місія), стратегічні цілі головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів сільського бюджету, код відомчої класифікації видатків, кредитування сільського бюджету, код ЄДРПОУ та код бюджету.

4. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватися з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх  галузей (сфер діяльності) головного розпорядника.

5. У пункті 3 наводяться перелік цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів сільського бюджету, зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.

Цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

Цілі мають відповідати таким критеріям:

зв'язок з метою діяльності (місією) головного розпорядника;

оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника;

Кількість цілей для кожної галузі (сфери діяльності) головного розпорядника, як правило не повинна перевищувати трьох.

Для кожної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі- показники результату).

Показники результату - це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей у середньостроковому періоді;

забезпечувати можливість відстеження досягнення цілей у динаміці порівнянності показників результату за роками;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньгосподарського (управлінського) обліку.

Кількість показників результату за кожною стратегічною ціллю, як правило, не повинна перевищувати трьох.

6. У пункті 4 наводяться видатки та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-4 таблиці пункту 4 зазначаються код  Програмної класифікації видатків та кредитування сільського бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця та найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (застосовувати код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, структура якого затверджується наказом Міністерства фінансів України);

у графі 5 таблиці пункту 4 – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 таблиці пункту 4 – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7-9 таблиці пункту 4 – розподіл граничного обсягу видатків загального фонду та індикативних прогнозних показників.

У графі 10 таблиці пункту 4- номер цілі державної політики, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

7. У пункті 5 зазначаються видатки та надання кредитів спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-4 таблиці пункту 5 зазначаються код  Програмної класифікації видатків та кредитування сільського бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця та найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (застосовувати код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, структура якого затверджується наказом Міністерства фінансів України);

у графі 5 таблиці пункту 5 – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 таблиці пункту 5 – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7-9 таблиці пункту 5 – розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду та індикативних прогнозних показників.

У графі 10 таблиці пункту 5- номер цілі державної політики, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

ІV. Порядок заповнення Форми-2

1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

2. При заповненні Форми-2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

повернення кредитів до спеціального фонду – за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;

видатки – за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;

надання кредитів з бюджету – за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

3. У пунктах 1-3 зазначаються відповідно  найменування головного розпорядника коштів сільського бюджету, відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, номер в системі головного розпорядника  коштів сільського бюджету, код за ЄДРПОУ, код Програмної класифікації видатків та кредитування сільського бюджету, код Типової  програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та код бюджету. 4. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 1 пункту 4 – мета бюджетної програми та строки її реалізації;

у підпункті 2 пункту 4 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 3 пункту 4 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року        836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У графах 3, 7, 11 таблиці підпункту 1 пункту 5 та у графах 3, 7 таблиці підпункту 2 пункту 5 автоматично проставляються показники, наведені у графах 5, 6, 7, 8, 9 таблиці пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200);

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право (код класифікації доходів бюджету 25020300);

кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки (код класифікації доходів бюджету 25020400).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 15. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

2) інші доходи спеціального фонду, визначені рішенням про сільський бюджет на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) кошти, залучені державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 401201);

4) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «-« (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 4 таблиці підпункту 1 пункту 5 зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 8 таблиці підпункту 1 пункту 5 – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графі 12 таблиці підпункту 1 пункту 5 – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 4 та 8 таблиці підпункту 2 пункту 5 – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

6. У підпункті 1 пункту 6 зазначаються видатки на плановий бюджетний період, у підпункті 2 пункту 6 – надання кредитів на плановий бюджетний період, а у підпунктах 3 і 4 пункту 6 зазначаються відповідно видатки і надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету і класифікацією кредитування бюджету:

у графі 3 таблиці підпункту 1 пункту 6 та графі 3 таблиці підпункту 2 пункту 6 зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 таблиці підпункту 1 пункту 6 та графі 4 таблиці підпункту 2 пункту 6 – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 таблиці підпункту 1 пункту 6 та графі 7 таблиці підпункту 2 пункту 6 – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 8 таблиці підпункту 1 пункту 6 та графі 8 таблиці підпункту 2 пункту 6 – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 11 таблиці підпункту 1 пункту 6 та графі 11 таблиці підпункту 2 пункту 6 – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графі 12 таблиці підпункту 1 пункту 6 та графі 12 таблиці підпункту 2 пункту 6 – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 3 і 7 таблиці підпункту 3 пункту 6 та у графах 3 і 7 таблиці підпункту 4 пункту 6 – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 4 і 8 таблиці підпункту 3 пункту 6 та у графах 4 і 8 таблиці підпункту 4 пункту 6 – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 таблиці підпункту 1 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 таблиці підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 таблиці пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 таблиці підпункту 1 пункту 5  Форми-2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 таблиці підпункту 3 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 таблиці підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 таблиці пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 таблиці підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

7. У пункті 7 зазначаються напрями використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

У підпункті 1 пункту 7 зазначаються видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період за напрямами використання бюджетних коштів:

у графі 3 таблиці підпункту 1 пункту 7 – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 таблиці підпункту 1 пункту 7 – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 таблиці підпункту 1 пункту 7 – бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 8 таблиці підпункту 1 пункту 7 – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 11 таблиці підпункту 1 пункту 7 – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

у графі 12 таблиці підпункту 1 пункту 7 – видатки або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 таблиці підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 таблиці пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 таблиці підпункту 1 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 таблиці підпункту 1 пункту 6 або рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 таблиці підпункту 2 пункту 6 Форми-2.

У підпункті 2 пункту 7 зазначаються видатки або надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі напрямів використання коштів:

у графах 3, 7 таблиці підпункту 2 пункту 7 зазначаються видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

у графах 4, 8 таблиці підпункту 2 пункту 7 – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 таблиці підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 таблиці пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 таблиці підпункту 2 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 таблиці підпункту 3 пункту 6 або рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 таблиці підпункту 4 пункту 6 Форми-2.

Напрями використання бюджетних коштів визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року          836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

При визначені напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 7 Форми-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

Для нових бюджетних програм напрями використання бюджетних коштів визначаються головним розпорядником самостійно.

Напрями використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштів за загальним фондом.

8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648.

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов:

незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів;

узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.

У графах 4 таблиць підпунктів 1 і 2 пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди:

1) обов’язкові виплати включають основну заробітну плату, оклади грошового утримання військовослужбовців, обов’язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством, у тому числі:

тарифні ставки (оклади) з підвищеннями, передбачені діючими умовами оплати праці;

надбавки, які носять обов’язковий характер;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, крім одноразових виплат;

доплати, які носять обов’язковий характер;

індексація грошових доходів;

2) інші доплати та надбавки, що носять стимулюючий та/або необов’язковий характер, у тому числі:

доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців – одноразові виплати;

щорічна грошова винагорода працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо);

за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

інші доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер;

3) премії: всі види преміальних виплат;

4) матеріальна допомога включає всі види матеріальних допомог, у тому числі:

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

на соціально-побутові потреби;

при виході на пенсію;

тощо.

В останньому рядку таблиці пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

10. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у закладах, установах та підприємствах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 таблиці пункту 10 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 таблиці пункту 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 жовтня  поточного бюджетного періоду;

у графах 11-16 таблиці пункту 10 – чисельність працівників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”, у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16 таблиці пункту 10.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1, 3 пункту 6 та пункті 9.

11. У пункті 11 наводяться місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 2):

у графі 2 таблиці підпункту 1 пункту 11 та графі 2 таблиці підпункту 2 пункту 11 зазначається назва місцевої/регіональної програми;

у графі 3 таблиці підпункту 1 пункту 11 та графі 3 таблиці підпункту 2 пункту 11 – нормативно-правовий акт, яким затверджена місцева/регіональна програма;

у графі 4 таблиці підпункту 1 пункту 11 – касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період на виконання місцевої/регіональної програми;

у графі 5 таблиці підпункту 1 пункту 11 – касові видатки спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період на виконання місцевої/регіональної програми;

у графі 7 таблиці підпункту 1 пункту 11 – бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період на виконання місцевої/регіональної програми;

у графі 8 таблиці підпункту 1 пункту 11 – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період на виконання місцевої/регіональної програми;

у графі 10 таблиці підпункту 1 пункту 11 – видатки загального фонду на плановий бюджетний період на виконання місцевої/регіональної програми;

у графі 11 таблиці підпункту 1 пункту 11 – видатки спеціального фонду на плановий бюджетний період на виконання місцевої/регіональної програми;

у графах 4 та 7 таблиці підпункту 2 пункту 11 – видатки загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди на виконання місцевої/регіональної програми;

у графах 5 та 8 таблиці підпункту 2 пункту 11 – видатки спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди на виконання місцевої/регіональної програми;

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-12 таблиці підпункту 1 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 і 14 таблиці підпункту 1 пункту 6 або у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 і 14 таблиці підпункту 2 пункту 6.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-9 таблиці підпункту 2 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10 таблиці підпункту 3 пункту 6 та у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10 таблиці підпункту 4 пункту 6.

12. У пункті 12 наводяться об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку.

13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 7-9).

Приведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проєкту сільського бюджету, прогнозу сільського бюджету та пояснювальної записки до проєкту рішення про сільський бюджет.

14. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов’язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 таблиці підпункту 1 пункту 14 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 таблиці підпункту 1 пункту 14 – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 таблиці підпункту 1 пункту 6 або у графі 3 таблиці підпункту 2 пункту 6;

у графах 5 та 6 таблиці підпункту 1 пункту 14 – кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 таблиці підпункту 1 пункту 14 – зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8 та 9 таблиці підпункту 1 пункту 14 – кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 таблиці підпункту 1 пункту 14 – бюджетні зобов’язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

Графи 3, 4, 8 таблиці підпункту 2 пункту 14 мають відповідати:

графа 3 таблиці підпункту 2 пункту 14 – графі 7 таблиці підпункту 1 пункту 6 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

графа 4 таблиці підпункту 2 пункту 14 – графі 6 таблиці підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 8 таблиці підпункту 2 пункту 14 – графі 11 таблиці підпункту 1 пункту 6 (видатки сільського бюджету на плановий бюджетний період).

У графах 5, 6, 10, 11 таблиці підпункту 2 пункту 14 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 7 і 12 таблиці підпункту 2 пункту 14 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 1 і 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 таблиці підпункту 3 пункту 14 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 таблиці підпункту 3 пункту 14 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 таблиці підпункту 3 пункту 14 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 таблиці підпункту 3 пункту 14 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 таблиці підпункту 3 пункту 14 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 4 пункту 14 зазначаються конкретні пропозиції щодо упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

15. У пункті 15 наводяться:

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;

пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

16. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

V. Порядок заповнення Форми-3

1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються фінансовим відділом в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

2. У пунктах 1-3 зазначаються відповідно  найменування головного розпорядника коштів сільського бюджету, відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, номер в системі головного розпорядника коштів сільського бюджету, код за ЄДРПОУ, код Програмної класифікації видатків та кредитування сільського бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та код бюджету.

3. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому бюджетному періоді у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У підпункті 1 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період за відповідною бюджетною програмою (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 6 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначається сума збільшення граничного обсягу.

У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат, продукту,  ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 таблиці підпункту 1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди за відповідною бюджетною програмою (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 таблиці підпункту 2 пункту 8 Форми-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 1 і 2 пункту 4 зазначається загальна сума додаткових коштів за відповідною бюджетною програмою.

 

Начальник відділу                                                                     Оксана ПАНАСЮК

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету  Здовбицької

сільської територіальної громади

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__-20__ РОКИ загальний                                                                                                            (Форма 20__-1)

1. ____________________________________________________________                 _____________     _________
      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )     (код Типової відомчої класифікації          (код за ЄДРПОУ)            (код бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                     видатків та кредитування місцевого

                                                                                                                                   бюджету)

                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату

Одиниця виміру

20___ рік               (звіт)

20__ рік             (затверджено)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік  (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

Ціль державної політики 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціль державної політики 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 20__- 20__ роки за бюджетними програмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

Номер  цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20__- 20__ роки за бюджетними програмами:(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

Номер  цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

 

_________________
(підпис)

 

                   ________________________
                                  (ініціали та прізвище)

 

 

Керівник фінансової служби

                 _________________
                                    (підпис)

                   ________________________
                                   (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Здовбицької сільської територіальної

                                                                                 громади

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20___–20___ РОКИ індивідуальний
(Форма 20___-2)

 

1. _______________________________________________________              ________________________                     _____________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                      (код Типової відомчої класифікації видатків        (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                            та кредитування місцевого

                                                                                                                                            бюджету)

2. ____________________________________________________                   _________________________                    _____________

          найменування відповідального виконавця)                                                                        (код Типової відомчої класифікації видатків         (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                                          та кредитування місцевого

                                                                                                                                           бюджету)

3. ___________________­­­­­­­­­­         _______________________                 ________________________          ________________            __________

(код Програмної класифікації     (код Типової програмної класифікації          (код Функціональної класифікації              (найменування бюджетної      (код бюджету)

видатків та кредитування            видатків та кредитування                                  видатків та кредитування бюджету)         програми згідно з Типовою 

місцевого бюджету)                    місцевого бюджету)                                                                                                                 програмною класифікацією

                                                                                                                                                                               видатків  та кредитування

                                                                                                                                                                                                                  місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 20___-20___ роки:

 

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

 

 

 

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20___-20___ роках:

 

Продовження додатка 2

 

(грн)

Код

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 2

 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20___-20___ роках:

(грн)

Код

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

x

 

 

 

x

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації
видатків бюджету

Наймену-вання

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Класифікації кредитування бюджету

Наймену-вання

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

 

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Результативні показники бюджетної програми:

 

1) результативні показники бюджетної програми у 20___–20___ роках:

 

 

 

(грн)

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(5+6)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(8+9)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) результативні показники бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

10. Чисельність зайнятих у закладах, установах:

№ з/п

Категорії
працівників

20___ рік (звіт)

20___ рік (план)

20___ рік

20___ рік

20___ рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

 

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20___–20___ роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта
(рік початку і завершення)

Загальна вартість об’єкта

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20___ році, очікувані результати у 20___ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20___–20___ роки.

 

14. Бюджетні зобов’язання у 20___–20___ роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 20___ році:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (4 + 6)

загального фонду

спеціального
фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків бюджету/код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік

20___ рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити кредиторську заборгованість
за рахунок коштів

очікуваний
обсяг взяття поточних зобов’язань (3 – 5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
(4 – 5 – 6)

планується погасити кредиторську заборгованість
за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8 – 10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) дебіторська заборгованість у 20___–20___ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Дебіторська заборгованість
на 01.01.20___

Дебіторська заборгованість
на 01.01.20___

Очікувана дебіторська заборгованість
на 01.01.20___

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20___ році.

 

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20___ рік та на 20___–20___ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20___ році, та очікувані результати у 20___ році.

 

 

Керівник установи

_______________________

(підпис)

 

_________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_______________________

(підпис)

 

_________________________________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Здовбицької сільської територіальної громади

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20___–20___ РОКИ додатковий

(Форма 20___-3)

1. _______________________________________________________              ________________________                     _____________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                      (код Типової відомчої класифікації видатків        (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                            та кредитування місцевого

                                                                                                                                            бюджету)

2. ____________________________________________________                   _________________________                    _____________

          найменування відповідального виконавця)                                                                        (код Типової відомчої класифікації видатків         (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                                          та кредитування місцевоо

                                                                                                                                           бюджету)

3. ___________________­­­­­­­­­­         _______________________                 ________________________          ________________            __________

(код Програмної класифікації     (код Типової програмної класифікації          (код Функціональної класифікації              (найменування бюджетної      (код бюджету)

видатків та кредитування            видатків та кредитування                                  видатків та кредитування бюджету)         програми згідно з Типовою 

місцевого  бюджету)                    місцевого бюджету)                                                                                                                 програмною класифікацією

                                                                                                                                                                               видатків  та кредитування

                                                                                                                                                                                                                  місцевого бюджету)

 

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 20___ рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20__ рік
(звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ рік

граничний
обсяг

необхідно додатково (+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів


з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20___ рік (проект) у межах
доведених граничних обсягів

20___ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20___ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

2) додаткові витрати на 20___–20___ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності
додаткових коштів на 20___–20___ роки

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

 

№ з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

20___ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20___ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

20___ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20___ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20___–20___ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

_____________________
(підпис)

 

__________________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____________________
(підпис)

 

__________________________________________
(прізвище та ініціали)

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь